Cosul de cumparaturi

Cosul dumneavoastra de cumparaturi este gol.

Utilizator:
Parola:
Cosul de cumparaturi
PRODUCATORI
INFORMATII
  Boiler electric cu acumulare Eldom Aqua 727325 10 litri
Home Articole Boilere Electrice Boiler electric cu acumulare Eldom Aqua 727325 10 litri

Boiler electric cu acumulare Eldom  Aqua 727325 10 litri

Destinație : Boiler electric cu acumulare Eldom  Aqua 727325 10 litri


Dispozitivul este destinat producerii de apă caldă menajeră în locuințe, dotate cu instalație de alimentare cu apă, cu presiunea nu mai mare de 8 atm(0,8 MPa).
Este destinat exploatării în spații acoperite și încălzite și nu este destinat funcționării în regim continuu de curgere.
 Caracteristici tehnice :
1.Presiunea nominală - 0,8  MРa
2. Temperatura maximă a apei - 80оС
3.  Tipul boilerului -  încălzitor de apă închis, cu acumulare, cu izolație termică
4.  Acoperire internă – pentru modele: GC-sticlo-ceramică; SS-oțel inoxidabil.


Descriere și principiul de funcționare : Boiler electric cu acumulare Eldom  Aqua 727325 10 litri


Dispozitivul este compus din carcasă, flanșe, dispusă în partea inferioară (pentru boilerele  cu montaj vertical) sau lateral (pentru boilerele cu montaj orizontal), panou de protecție din plastic și supapă de siguranță.
1.1 Carcasa se compune dintr-un rezervor din oțel și manta exterioară, cu izolație termică între ele, confecționată din produsul ecologic spumă de poliuretan de densitate mare și două țevi cu filet G  ½ “  pentru admisia apei reci (cu inel albastru) și evacuarea apei calde (cu inel roșu).
Rezervorul intern, în funcție de model, este de două feluri:
• Din oțel negru, protejat de coroziune cu o acoperire specială din sticlo-ceramică
• Din oțel inoxidabil.
Boilerele cu montaj vertical pot fi cu schimbător de căldură (serpentină) încorporat. Intrarea și ieșirea serpentinei sunt dispuse lateral și reprezintă țevi cu filet G ¾ “.
1.2 Pe flanșe sunt montate încălzitorul electric și termostatul. La boilerele cu acoperire din sticlo-ceramică este montat și un protector din magneziu. 
Încălzitorul electric servește la încălzirea apei din rezervor și este comandat de termostat, care menține automat o anumită temperatură.
Termostatul are înglobat în el un dispozitiv de protecție la supraîncălzire, care decuplează încălzitorul de la rețeaua de alimentare electrică, atunci când temperatura apei atinge valori prea mari. În  caz că dispozitivul se anclanșează, este necesar să apelați la unitatea de service.
Lampa de control de pe capacul de protecție indică regimul în care se află dispozitivul: este aprinsă în timpul încălzirii apei și se stinge când apa atinge temperatura indicată de termostat.
Anodul de magneziu protejează suplimentar rezervorul interior de coroziune la boilerele cu acoperire sticlo-ceramică. 
Supapa de siguranță are rolul de a preveni golirea completă a boilerului în caz de oprire a admisiei de apă rece de la instalația de alimentare cu apă. Ea protejează și la dep`]irea presiunii din rezervor peste valoarea admisă (8 bar/0,8MPa) în regimul de încălzire (cu creșterea temperaturii, presiunea va crește, de asemenea), prin evacuarea excesului prin orificiu de drenaj. 
ATENȚIE! Supapa de siguranță nu poate să protejeze boilerul la o presiune a apei din  instalația de alimentare cu apă superioară celei stabilite pentru dispozitiv. 


 Instalare și punere în funcțiune : Boiler electric cu acumulare Eldom  Aqua 727325 10 litri


ATENȚIE! Toate lucrările tehnice și electrice de instalare trebuie executate de tehnicieni autorizați.
1. Instalare : Boiler electric cu acumulare Eldom  Aqua 727325 10 litri
Se recomandă instalarea dispozitivului la o distanță apropiată de locul de utilizare a apei calde, în scopul reducerii pierderilor de căldură din țevi. La montare în baie, dispozitivul trebuie dispus într-un loc în care nu poate fi udat cu apă de la duș.
Dispozitivul se prinde de suporturile montate pe carcasă (dacă acestea nu sunt fixate pe ea, urmează să fie montate cu ajutorul șuruburilor atașate).
ATENȚIE! În scopul evitării unor prejudicii aduse utilizatorului și/sau altor persoane în cazurile de deranjamente în sistemul de alimentare cu apă caldă, este necesar ca boilerul să fie instalat în spații cu hidroizolație a podelei și/sau drenaj în sistemul de canalizare. În nici un caz nu dispuneți sub boiler obiecte care nu sunt rezistente la apă. La instalarea dispozitivului în încăperi fără hidroizolație a podelei este necesar să se construiască sub el o cadă de protecție, dotată cu drenaj spre canalizare. 
Observație: cada de protecție nu intră în furnitura standard și se alege de utilizator.


. Racordarea boilerului la instalația de alimentare cu apă : Boiler electric cu acumulare Eldom  Aqua 727325 10 litri

Pentru racordarea boilerului la instalația de alimentare cu apă trebuie avute în vedere semnele (inelele) indicatoare colorate de pe țevi: albastru – pentru apă rece (de intrare), roșu – pentru apă caldă (de ieșire).
Este obligatorie montarea supapei de siguranță cu care a fost livrat boilerului.  Ea se dispune la intrarea apei reci în conformitate cu săgeata de pe corpul ei, care indică sensul apei reci. Nu se admite montarea altei armături de oprire între supapă și boiler. 
ATENȚIE! Prezența altor (vechi) supape de siguranță pe duct poate duce la deteriorarea dispozitivului dumneavoastră și trebuie îndepărtare. 
ATENȚIE! Nu se admite înșurubarea supapei în filete cu lungimea mai mare de 10 mm; în caz contrar se poate ajunge la deteriorarea supapei, ceea ce pune dispozitivul dumneavoastră în pericol.
Umplerea boilerului cu apă se face prin deschiderea robinetului de admisie a apei reci de la instalația de alimentare cu apă către boiler și a robinetului de apă caldă al bateriei. După umplerea boilerului, din baterie trebuie să înceapă să curgă un jet continuu de apă. Acum puteți să închideți robinetul de apă caldă al bateriei.
Când este necesară golirea boilerului, trebuie obligatoriu mai întâi să întrerupeți alimentarea electrică a acestuia. Evacuarea apei se poate face prin ridicarea tijei supapei de siguranță, admisia apei de la instalația de alimentare cu apă fiind oprită în prealabil, iar robinetul pentru apă caldă a bateriei fiind deschis. Apa se va scurge prin orificiu de drenaj a supapei. La detașarea flanșei este normal să se mai scurgă câteva litri de apă rămase în rezervor. La golire, trebuie luate măsuri de prevenire a daunelor, pe care le-ar putea cauza apa scursă.  
În cazul în care presiunea din instalația de alimentare cu apă este superioară celei indicate pe plăcuța de pe boiler , este necesară montarea unui ventil de destindere; în caz contrar, boilerul nu va fi exploatat în mod corect.
ATENȚIE! Înainte de a cupla alimentarea electrică, asigurați-vă că dispozitivul este plin cu apă.
Branșarea  boilerului   electric cu acumulare Eldom  Aqua 727325 10 litri  la rețeaua electrică se realizează prin intermediul unui cablu trifilar din cupru cu secțiunea 3 х 2.5 mm pătrați, branșat la un circuit separat de curent, protejat cu o siguranță de 16 A.  Pentru cuplarea și decuplarea curentului câtre boiler, trebuie prevăzut un întrerupător manual, montat pe tablou, care să asigure și o semnalizare vizuală. Întrerupătorul (tabloul) trebuie montat în mod obligatoriu în afara spațiului de duș al sălii de baie. Întrerupătorul trebuie să fie de așa tip încât să întrerupă polii L și N din schemele 2 și 3 și să aibă distanța dintre contacte de mininum 3 mm, în conformitate cu cerințele standardelor EN 60335-2-21 și  EN 60335-1.
Pentru atașarea cablului electric la boiler este necesară îndepărtarea capacului din plastic.  Conectarea conductoarelor de alimentare trebuie să se facă conform marcajelor de pe borne: faza - la semnul L, nulul - la semnul N, conductorul de protecție – la conectorul cu șurub.
 După montarea cablului, capacul din plastic se închide la loc!


 Protecția anticorozivă – anod din magneziu (la boilerele cu rezervor de apă cu acoperire sticloceramică) : Boiler electric cu acumulare Eldom  Aqua 727325 10 litri

Anodul din magneziu protejează suprafața internă a rezervorului de apă de corozie.
Perioada de exploatare a anodului este de maximum 5 ani. El este un element supus la uzură și trebuie înlocuit periodic.
Pentru o funcționare fiabilă și de durată a boilerului dumneavoastră, producătorul recomandă efectarea unor controale periodice ale stării anodului din magneziu, de doua ori  pe an, de către un tehnician autorizat și înlocuirea anodului în caz de necesitate, aceasta putându-se face în timpul profilaxiei periodice a dispozitivului. Înlocuirea periodică poate prelungi viața boilerului dumneavoastră la 15-20 ani.
Pentru efectuarea înlocuirii, contactați unitățile specializate de service!


 Modelele cu schimbător de căldură (serpentină) : Boiler electric cu acumulare Eldom  Aqua 727325 10 litri 


Acest tip de boilere permit ca în perioada de încălzire centrală sau locală a anului, să se realizeze o economie de energie. Acest lucru se obține datorita schimbătorului de căldură (serpentina) încorporat. Cu ajutorul lui, apa din boiler se poate încălzi și fără consum de energie electrică, utilizîndu-se încălzirea locală sau centrală cu apă încălzită.
Boilerele cu schimbător de căldură oferă posibilitatea de încălzire a apei prin trei moduri:
1. Prin încălzitorul electric
2. Prin schimbătorul de căldură
3. Încălzire combinată – prin serpentina și încălzitorul electric

Instalare: Boiler electric cu acumulare Eldom  Aqua 727325 10 litri


Pe lângă modul de instalare, descris mai sus,  caracteristic pentru aceste modele este necesitatea de branșare a schimbătorului de căldură a boilerului la instalația de încălzire centrală sau locală. Recomandăm să se monteze la intrarea și la ieșirea schimbătorului de căldură robineți de închidere. La oprirea fluxului agentului termic, prin robinetul de închidere de jos, se va evita circulația nedorită a agentului termic în perioadele în care se utilizează numai încălzitorul electric.
La demontarea boilerului cu schimbător de căldură, este necesară închiderea celor doi robineți. 


  Reguli importante : Boiler electric cu acumulare Eldom  Aqua 727325 10 litri


• Boilerul se instalează numai în spații cu grad normal de securizare antiincendiară.
• Nu puneți boilerul în funcțiune înainte de a vă asigura că el este umplut cu apă. 
• Racordarea boilerului la instalația de alimentare cu apă și la rețeaua electrică se efectuează de tehnicieni calificați apă-canal, respectiv electro.
• La branșarea boilerului la rețeaua electrică să se acorde o atenție deosebită conectării corecte a conductorului de protecție.
• În  eventualitatea scăderii temperaturii în încăpere sub 0оС, boilerul trebuie golit, prin ridicarea tijei supapei de siguranță (a se urma procedeul descris la subpunctul 2 “Racordarea boilerului la instalația de alimentare cu apă”,
• În procesul de exploatare (regimul de încălzire a apei), este normal să picure apă din orificiu de scurgere a supapei de siguranță. Această gaură trebuie lăsată deschisă spre atmosferă.
• Pentru funcționarea fără pericol a boilerului, supapa de siguranță trebuie regulat curățată și verificată dacă funcționează normal (să nu fie blocată), iar pentru regiunile cu apă prea calcaroasă, să fie curățat calcarul depus. Acest serviciu nu este obiect al întreținerii de garanție.  
Dacă la ridicarea tijei supapei, rezervorul fiind plin, din orificiu de drenaj nu va începe să curgă apă. Aceasta constituie un semn de defecțiune, iar utilizarea boilerului trebuie sistată. 
 Se interzice orice modificare sau transformare a construcției sau schemei electrice a boilerului. La constatarea acestora, garanția dispozitivului decade. Sub modificare și transformare se înțelege orice eliminare a unor elemente utilizate de productor, introducerea în boiler a unor componente suplimentare, înlocuirea unor elemente cu elemente similare, dar neaprobate de producător.  


 Întreținerea periodică : Boiler electric cu acumulare Eldom  Aqua 727325 10 litri


În timpul funcționării normale a boilerului, sub acțiunea temperaturii înalte, pe suprafața încălzitorului se depune calcar. Aceasta înrăutățește schimbul de căldură dintre încălzitor și apă. Temperatura de pe suprafața încălzitorului și din zona înconjurătoare crește. Apare un zgomot caracteristic /de apă în fierbere/. Termoregulatorul începe să se anclanșeze mai des. Este posibilă o anclanșare “mincinoasă” a protecției termice. Din acest motiv, producătorul acestui dispozitiv recomandă efectuarea profilaxiei boilerului la fiecare 2 ani, de către un centru sau unitate de service autorizată. Această profilaxie trebuie să includă și curățarea și verificarea protectorului anodic (la boilerele cu acoperire sticloceramică), și în caz de necesitate, să fie înlocuit cu unul nou. Fiecare profilaxie de acest gen trebuie să fie menționată în cartea de garanție – data efectuării, firma executantă, numele tehnicianului care a efectuat profilaxia, semnătura.
Neîndeplinirea cerințelor de mai sus poate atrage sistarea întreținerii gratuite de garanție a boilerului dumneavoastră.

 

Nu exista comentarii la acest articol.
Trebuie sa fiti logat pentru a putea posta un comentariu

 

ARTICOLE
Despre Case Constructii
Centrale Termice
Centrale Electrice
Boilere Electrice
Pompe submersibile
Pompe de suprafata
Baterii si accesorii
Aer conditionat
PEHD compresiune
Rezervor Laguna
Pompe si Hidrofoare
Centrale pe peleti
CAUTARE
Cuvant cheie:
Produse
Articole
Cautare avansata
NEWSLETTER

Dezabonare Newsletter